Norinnova, Start UiT og FLOW samler kreftene.

Målsetningen er å bringe flere nordnorske selskaper ut i verden
 

I forbindelse med årets Konjunkturbarometer for Nord-Norge har Civita, Salt og Agenda utarbeidet tre veikart for Nord-Norge 2030. En gjennomgående konklusjonen er at landsdelen må skape flere nye arbeidsplasser utenfor offentlig sektor skal Nord-Norge nå sitt potensial og øke konkurranskraften. 

Nå knytter innovasjonsaktørene i byen seg tettere sammen for å svare på utfordringen.

Åpner dørene

Direktør for Norinnova, Asbjørn Lilletun, fremhever at Tromsø har alle forutsetningene for å være landsdelens dynamo for oppstarts- og vekstbedrifter.

- Alle aktørene i økosystemet rundt innovasjon er representert. Ved å samle oss og samarbeide enda tettere vil vi kunne lykkes med å etablere gode team å skape flere levedyktige vekstbedrifter.

- Vi starter helt enkelt med åpne dørene mellom Breivika og Sentrum. De som har kontor hos Norinnova kan bruke den ledige kapasiteten hos FLOW når de er i byen og de som er medlemmer hos FLOW kan bruke Norinnova sin ledige kapasitet når de er i Breivika. Dette gjelder naturligvis også de ansatte som vi tror vil ha stor nytte å jobbe tettere da vi deler de samme målsetningene om å øke verdiskapningen fra oppstartsbedrifter i nord, sier Lilletun.


Få studentene på banen

Veikartet for Nord-Norge 2030 viser en landsdel som må beholde og tiltrekke seg flere menneskelige ressurser skal vi få mer verdiskaping, noe aktørene på Gründerhuset Flow understreker viktigheten av.

- Skal landsdelen vokse å bli mer innovativt trenger vi flere gode hoder. De aller viktigste aktørene for fremtiden her er de unge, deriblant studentene, fremhever Andreas Nilsen, medeier i Flow.

-  Tromsø er så heldig å få flere 1000 nye hoder inn på Universitetet hvert år. Dette må vi ivareta enda bedre gjennom å tilrettelegge for det som er vårt største konkurransefortrinn: kreativitet og innovasjonsevnen til de som skal inn i og/eller skape det nye arbeidslivet, poengterer Nilsen.

For studenter innebærer dette at de fremover vil kunne benytte seg av ledig kapasitet både hos Norinnova og FLOW når de skal studere. I tillegg får de muligheten til å delta gratis på en rekke arrangementer.  

Pådriveren for tiltaket, studentorganisasjonen Start UiT, er veldig fornøyd med at studenter nå blir inkludert og aktiv del av miljøet. Leder for Start UiT, Henrik Kleve Moen, håper mange studenter blir å benytte seg av tilbudet.

- Det er flott at Tromsø nå får to arenaner for studenter å arbeide, hvor de samtidig opplever og kan dra nytte av kompetansen og nettverket innovasjonsmiljøene representerer.

Aktørene presiserer at dette bare er starten på samarbeidstiltak som vil komme i 2017.

- Vi ser allerede positive virkninger og ser det enorme potensialet som ligger i økt samarbeid. Dette kommer byen til å merke fremover, avrunder Nilsen optimistisk.