Bli Lys

Når du kommer inn hovedinngangen på FLOW Coworking vil du på høyre side (under den røde brannvarsleren) se at det et hvit touch-panel. Om du holder en finger rett foran dette vil det dukke opp fire lyspære-symbol. For å skru på/av lyset trykker du på BEGGE de to øverste lyspærene. Den ene er for allmennbelysningen og det andre for spottene.