Da er det klart for FLOW Friday. Denne gang inviterer FLOW og samarbeidspartnerne DnB, BDO og Innovasjon Norge til gratis rådgivning fra rådgivere innen ulike fagfelt. Det er fult mulig å booke møter med flere rådgivere, men da må du sende inn en søknad per rådgiver.

De du kan booke møter med er følgende rådgivere, som jobber med innen nevnte fagområder;

Espen Lyngmo - BDO (Advokat)
Espen kan være sparringspartner mht spørsmål av forretningsjuridisk art, herunder blant annet avtale/kontraktsrett, arbeidsrett og selskapsrett.

Rolf-Egil Håvoll - BDO (Revisor)
Har du spørsmål om attestasjoner, prosjektregnskap og prosjektstyring eller likviditet og finansiering. Skatt og avgift ellert emisjoner og kapitalforhøyelser bør du snakke med Rolf-Egil. 

Kim-Are Dønland - BDO (Regnskap)
Kim-Are er avdelingsleder hos BDO innenfor tjenesteområdet Regnskap. Kim-Are kan være en sparringspartner knyttet til regnskap, endringsprosesser, kostnads- og prosesseffektivisering. Han har erfaringen innen strategi og implementering av effektive digitale verktøy og det å faktisk bruke regnskapet som et godt verktøy i hverdagen

Evy Anita Andreassen - Rådgiver/kundeansvarlig Bedrift DnB Tromsø
Evy har lang erfaring fra bank og kan være samtale-/sparringspartner om finansielle spørsmål, herunder etablering av selskap og kundeforhold, organisering, finansiering (lån, garantier, leasing mv), plassering (innskudd, fond etc), pensjon og forsikring, konto og betalingsformidling (Vipps mv), samt kunne videreformidle kontakt med andre fagmiljø/rådgivere i DNB ved behov (Oppstartslosene, Finans, Markets, Personmarked mv).

Thomas Stien - Innovasjon Norge
Thomas er også gründeransvarlig for Innovasjon Norge Arktis-kontoret. Thomas har fagansvar for prosjekter innenfor bioteknologi og helse, men kan også bistå andre fagområder.

Navn *
Navn
Hvem ønsker du å booke møte med? Ønsker du å booke møte med flere må du fylle ut en gang per rådgiver.
Checkbox *
Når tid passer det best deg å ha møtet? Du kan gjerne krysse av flere tidspunkt. Det er først til møllen, men vi prøver å plassere så nært som mulig hvis ønskede tidspunkt er opptatt.