Gründere vil som oftest før eller siden komme i en situasjon der de trenger en revisorattestasjon av et prosjektregnskap før de kan få utbetalt tilskudd. Det kan være store forskjeller mellom de ulike attestasjonstypene som etterspørres både med tanke på arbeidsomfang, krav til dokumentasjon og den sikkerhet som attestasjonen gir.

Vi inviterer til seminar med Rolf-Egil Håvoll fra BDO. Med sine snart 17 år innenfor revisjon har han lang erfaring med revisorattestasjoner av prosjektregnskap. Han vil dra gjennom de mest vanlige attestasjonstypene som benyttes i dag og se nærmere på forskjellene mellom de ulike attestasjonene. Han vil dele av sine erfaringer med avdekkede mangler i dokumentasjon og oppsett av prosjektregnskap, samt redegjøre nærmere for hvordan revisor kan respondere på dette for å bringe tilstrekkelig informasjon ut til brukerne av revisjonsrapporten.

Han vil videre gå gjennom hva som kreves i forhold til oppsett og dokumentasjon av prosjektregnskap, og komme med tips til hva tilskuddsmottaker bør fokusere på i forbindelse med avleggelse og dokumentasjon av sine prosjektregnskap.

Seminaret er høyaktuelt for alle som har prosjekter som finansieres ved tilskudd, også for de som ikke trenger revisorattestasjon. Seminaret har også nytteverdi for tilskuddsgiver som skal behandle prosjektregnskap og er mottaker av revisjonsrapporter.

Seminaret vil være gratis.

Navn *
Navn
Har du forslag til andre temaer du ønsker vi skal ta opp på disse semiarene?