• Flow Kaigata (map)
  • 5 Kaigata
  • Tromsø, Troms, 9008
  • Norway

Flow inviterer til lansering av Literate screeningtest for dysleksi.

Literate screeningtest er utviklet av professor Trude Nergård Nilssen, og eies av UiT-Norges arktiske universitet. Allerede før lansering har produktet høstet stor markedsinteresse. 

Screeningstest er unik i norsk sammenheng. Ikke bare er den forskningsutviklet – den er en fullt digitalisert online-test som er utviklet helt uavhengig av plattform. Den tar kun 30 minutter å gjennomføre, og kan gjennomføres både i hel klasse og som en individuell test. Resultatene foreligger umiddelbart etter endt testing.

Er dette det neste store fra Nord-Norge?

Kom, hør og vurder selv!

Mer om Literate:

Screeningtesten ble opprinnelig utviklet for å kartlegge foreldre som deltar i Dysleksistudien i Tromsø. Den er senere videreutviklet, standardisert og normert blant et representativt utvalg av mer enn 300 elever i videregående og voksne. 

Literate er utviklet for bruk i videregående, arbeidsbedrifter, PPT, OT, voksenopplæringa, attføringsbedrifter og liknende. Den er svært enkel å administrere og tolke for spesialpedagoger, lærere, rådgivere eller hvem som sertifiserer seg for å bruke den. 

Gjennom samarbeid med flere grupper i gründermiljøet ved Flow planlegger Literate AS å bringe flere forskningsresultater utviklet ved UiT til markedet. En screeningtest for å avdekke dysleksi hos barn i førskolealder og tidlige skoleår er under utvikling

Navn *
Navn