Synes du det er vanskelig å finne fram i de relevante virkemiddelordningene? Vet du hvem som er hvem i virkemiddelapparatet? Vet du hva virkemiddelapparatet kan finansiere eller tilby av rådgivning?

Vi inviterer til en dialog med virkemiddelapparatet. Med oss på laget har vi Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, Regionale Forskningsfond Nord-Norge og VIT-Troms. Sammen vil de gi en kort presentasjon og klargjøre rollefordelingen knyttet til finansiering og rådgivning i virkemiddelapparatet. De vil videre redegjøre nærmere for hva som vektlegges i en søknad og presentere verktøy som støtte for å formulere og kommunisere en ide for et innovasjonsprosjekt.

Etter seminaret vil det være mulighet for en-til- en samtaler med de ulike aktørene.

Seminaret vil være gratis.

Dato: Fredag 05.mai 2017
Tidspunkt: Kl 0900-1200

30 min per del + mingling med mulighet for korte en til en samtaler

Deltakere:
Siren M. Neset (Forskningsrådet)
Elisabeth Blix Bakkelund (Forskningsrådet)
Line Mervi Jacobsen (Regionale Forskningsfond Nord-Norge)
Thomas Stien (innovasjon Norge)
Ina Helene Olsen (VIT-Troms)

*Seminaret er et samarbeid mellom Flow, vår samarbeidspartner BDO og virkemiddelapparatet representert ved Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, Regionale Forskningsfond Nord-Norge og VIT-Troms. Seminaret er det første av flere som vil bli holdt ut over våren, og vi setter pris på innspill til temaer.

Navn *
Navn