Smarte løsninger for Tromsø

Klima og kollektiv mobiltet

 

I regi av årets Tag-IT ønsker Tromsø Kommune, IT Forum Troms, Flow og Innovasjon Norge å invitere til et hackathon med fokus på smarte løsninger for kollektiv mobilitet og klima.

Utfordringer som økt urbanisering, befolkningsvekst, forurensning og en aldrende befolkning gir Tromsø et behov for smarte og optimaliserte løsninger for innbyggerne og Tromsø kommune.

Internet of Things, bruk av utvidet virkelighet, ny og smart teknologi og innovative forretningsmodeller bidrar alle til å skape et mulighetsrom for å møte utfordringene.

 

Målet er å søke nye løsninger som passer og som både løser mobilitetsutfordringene og møter klimaforpliktelsene. Det kan handle om å finne nye løsninger eller ferdige produkter på markedet og sette de sammen.

Hvem vet, kanskje vil dette bidra til å skape flere lokale arbeidsplasser og inntekter innenfor teknologi og it-løsninger?

Hva er et hackaton?

Et hackathon er et event der man på svært kort tid utvikler idéer, konsepter og i mange tilfeller prototyper som f.eks en nettside, app, programvare eller andre tekniske løsninger som er temaet for hackathonet. Målet er ikke å lage et ferdig produkt, men heller å få sammen en prototype, enten for å jobbe videre med, eller på validert eller testet om en ide eller konsept har rot i virkeligheten og livets rett. Vi skal altså ikke hacke oss inn noe sted, men samles for å lære, utvikle og konkurrere litt.

Det kan sees på som en innovasjonsdugnad hvor hver og en benytter sin kompetanse og kreativitet for å løse en utfordring. I denne sammenhengen å bidra til at Tromsø blir en smartere by.

Hva får du igjen?

I tillegg til å bidra til nye løsnigner for byen vår og være den av en helt fantastisk tverrfaglig helg hvor du:

  • For en periode kollega med mennesker på tvers av fagmiljø,
  • Blir godt kjent med problemområdet det etterspørres innovasjonsløsninger
  • Møter nøkkelpersoner innen en rekke fagfelt og industrier. 
  • Får kunnskap og innsikt i innovasjonsmetodikk 


Prosessen

Erfarne fasilitatorer vil være tilgjengelig gjennom prosessen og følge deltakerne gjennom helgen med hackathon.

2.mars :         Lansering av problemstillinge     

10/11-12.mars:     Hackaton. (finalister velges ut)  PROGRAM FOR DAGENE KOMMER

20.mars:        Pitchtrening av finalister.

23.mars:        Finalister presenterer sine løsninger og vinner kåres på (kveldsarrangementet på Tag-IT 2017)