Da er det klart for FLOW Friday. Denne gang inviterer FLOW og samarbeidspartnerne DnB, BDO og Innovasjon Norge til gratis rådgivning fra rådgivere innen ulike fagfelt.

De du kan booke møter med er følgende seks, som jobber med innen nevnte fagområder;

Espen Lyngmo - BDO (Advokat)
Espen kan være sparringspartner mht spørsmål av forretningsjuridisk art, herunder blant annet avtale/kontraktsrett, arbeidsrett og selskapsrett.

Ingrid Kulseng-Varmedal - BDO (Rådgiver)
Ingrid har bakgrunn som Fiskerikandidat, og har fem års gründererfaring. Hun kan bistå med spørsmål innen søknader,  prosjektfinansiering og -rapportering, forretningsutvikling, patentprosess, ansettelse og investorkapital.

Bjørnar Øye - BDO (Revisor)
Har du spørsmål om attestasjoner, prosjektregnskap og prosjektstyring eller likviditet og finansiering. Skatt og avgift ellert emisjoner og kapitalforhøyelser bør du snakke med Bjørnar Øye. 

Jann Ivar Didriksen - Banksjef DnB Tromsø
Jann Ivar har lang erfaring fra bank og kan være samtale-/sparringspartner om finansielle spørsmål, herunder etablering av selskap og kundeforhold, organisering, finansiering (lån, garantier, leasing mv), plassering (innskudd, fond etc), pensjon og forsikring, konto og betalingsformidling (Vipps mv), samt kunne videreformidle kontakt med andre fagmiljø/rådgivere i DNB ved behov (Oppstartslosene, Finans, Markets, Personmarked mv)

Geir Åge Floer - Rådgiver/kundeansvarlige Bedrift DnB Tromsø
Geir Åge har lang erfaring fra bank og kan være samtale-/sparringspartner om finansielle spørsmål, herunder etablering av selskap og kundeforhold, organisering, finansiering (lån, garantier, leasing mv), plassering (innskudd, fond etc), pensjon og forsikring, konto og betalingsformidling (Vipps mv), samt kunne videreformidle kontakt med andre fagmiljø/rådgivere i DNB ved behov (Oppstartslosene, Finans, Markets, Personmarked mv).

Thomas Stien - Innovasjon Norge
Thomas er ansvarlig for gründere og entreprenørskap i Arktis. I tillegg jobber han som finansieringsrådgiver og har oversikt over finansieringsmuligheter hos Innovasjon Norge og andre offentlige aktører.

Navn *
Navn
Hvem ønsker du å booke møte med? Ønsker du å booke møte med flere må du fylle ut en gang per rådgiver.
Checkbox *
Når tid passer det best deg å ha møtet? Du kan gjerne krysse av flere tidspunkt. Det er først til møllen, men vi prøver å plassere så nært som mulig hvis ønskede tidspunkt er opptatt.