Da er det klart for FLOW Friday. Denne gang inviterer FLOW og samarbeidspartnerne DnB, BDO og Innovasjon Norge til gratis rådgivning fra rådgivere innen ulike fagfelt. Det er fult mulig å booke møter med flere rådgivere, men da må du sende inn en søknad per rådgiver.

De du kan booke møter med er følgende rådgivere, som jobber med innen nevnte fagområder;

Espen Lyngmo - BDO (Advokat)
Espen kan være sparringspartner mht spørsmål av forretningsjuridisk art, herunder blant annet avtale/kontraktsrett, arbeidsrett og selskapsrett.

Ingrid Kulseng-Varmedal - BDO (Rådgiver)
Ingrid har bakgrunn som Fiskerikandidat, og har fem års gründererfaring. Hun kan bistå med spørsmål innen søknader,  prosjektfinansiering og -rapportering, forretningsutvikling, patentprosess, ansettelse og investorkapital.

Rolf-Egil Håvoll - BDO (Revisor)
Har du spørsmål om attestasjoner, prosjektregnskap og prosjektstyring eller likviditet og finansiering. Skatt og avgift ellert emisjoner og kapitalforhøyelser bør du snakke med Rolf-Egil. 

Evy Anita Andreassen - Rådgiver/kundeansvarlig Bedrift DnB Tromsø
Evy har lang erfaring fra bank og kan være samtale-/sparringspartner om finansielle spørsmål, herunder etablering av selskap og kundeforhold, organisering, finansiering (lån, garantier, leasing mv), plassering (innskudd, fond etc), pensjon og forsikring, konto og betalingsformidling (Vipps mv), samt kunne videreformidle kontakt med andre fagmiljø/rådgivere i DNB ved behov (Oppstartslosene, Finans, Markets, Personmarked mv).

Børge Hemmingsen - Innovasjon Norge
Børge har tyve års erfaring med gründerskap og bedriftsutvikling i Troms, de siste ti år spesielt innenfor reiseliv og opplevelsesnæringene.  Også mye erfaring med nettverk og klynger. Han kan bistå med råd om bedrifts- og prosjektetablering, finansieringsløsninger og partnersøk.

Navn *
Navn
Hvem ønsker du å booke møte med? Ønsker du å booke møte med flere må du fylle ut en gang per rådgiver.
Checkbox *
Når tid passer det best deg å ha møtet? Du kan gjerne krysse av flere tidspunkt. Det er først til møllen, men vi prøver å plassere så nært som mulig hvis ønskede tidspunkt er opptatt.