Da er det klart for månedens FLOW Friday. Denne gang inviterer FLOW og samarbeidspartnerne BDO og Innovasjon Norge til gratis rådgivning fra rådgivere innen ulike fagfelt.

De du kan booke møter med er følgende fire, som jobber med innen nevnte fagområder;

Espen Lyngmo - BDO (Advokat)
Espen kan være sparringspartner mht spørsmål av forretningsjuridisk art, herunder blant annet avtale/kontraktsrett, arbeidsrett og selskapsrett.

Espen Igesund - BDO (Rådgiver)
Espen er samfunnsøkonom og har i en årrekke jobbet med rådgivning innen samfunns- og næringsutvikling i Nordområdene. Han kan bidra med søknadsskriving og prosjektregnskaper, utredning/analyse samt prosjektstyring.

Rolf-Egil Håvoll/Bjørnar Øye - BDO (Revisor)
Har du spørsmål om attestasjoner, prosjektregnskap og prosjektstyring eller likviditet og finansiering. Skatt og avgift ellert emisjoner og kapitalforhøyelser bør du snakke med Rolf-Egil/Bjørnar Øye. 

Jann Ivar Didriksen - Banksjef DnB Tromsø
Jann Ivar har lang erfaring fra bank og kan være samtale-/sparringspartner om finansielle spørsmål, herunder etablering av selskap og kundeforhold, organisering, finansiering (lån, garantier, leasing mv), plassering (innskudd, fond etc), pensjon og forsikring, konto og betalingsformidling (Vipps mv), samt kunne videreformidle kontakt med andre fagmiljø/rådgivere i DNB ved behov (Oppstartslosene, Finans, Markets, Personmarked mv)

Geir Åge Floer - Rådgiver/kundeansvarlige Bedrift DnB Tromsø
Geir Åge har lang erfaring fra bank og kan være samtale-/sparringspartner om finansielle spørsmål, herunder etablering av selskap og kundeforhold, organisering, finansiering (lån, garantier, leasing mv), plassering (innskudd, fond etc), pensjon og forsikring, konto og betalingsformidling (Vipps mv), samt kunne videreformidle kontakt med andre fagmiljø/rådgivere i DNB ved behov (Oppstartslosene, Finans, Markets, Personmarked mv).

Julien Moisan - Innovasjon Norge (Kunderådgiver)
Julien er kunderådgiver vekst og internasjonalisering og har også ansvar for bærekraft på IN Arktis. I det daglige deler han Innovasjon Norge sine erfaringer med internasjonalisering og utvikling av bærekraftige forretningsmodeller. Han kobler også bedrifter til andre relevante tjenester, for eksempel eksportsenter eller utekontorer.

Om du tenker på å satse internasjonalt eller om du har en god idé som kan løse en utfordring på en bærekraftig måte, så kom gjerne for å møte han.

Navn *
Navn
Hvem ønsker du å booke møte med? Ønsker du å booke møte med flere må du fylle ut en gang per rådgiver.
Checkbox *
Når tid passer det best deg å ha møtet? Du kan gjerne krysse av flere tidspunkt. Det er først til møllen, men vi prøver å plassere så nært som mulig hvis ønskede tidspunkt er opptatt.