Arbeidet for å sikre flere en jobb å gå til vil være en av samfunnets viktigste oppgave i årene som kommer. For å løse den oppgaven må alle, ikke bare staten, ha en innovativ tilnærming til hvordan få flere sysselsatt.

Vi oppfordrer derfor alle til å komme å lytte til Jon Henrik Larsen om hvordan han arbeider med å gi de med hull i CV-en eller andre utfordringer en sjanse.

Jon Henrik Larsen driver i dag Salangen Nyheter AS som publiserer nyheter på nett, har faste radiosendinger, tv-sendinger og streamer kurs, seminarer og konferanser. Larsen er en høyt fungerende autist og han er 100 % uføretrygdet, men det er ingen hindring for hans arbeidsevne.

I mars åpner han MIKI-senteret, et opplærings- og jobbtilbud innen media og kommunikasjon slik at alle skal kunne bidra i arbeidslivet uansett utgangspunkt.