Dette kurset er dessverre avlyst, men vi satser på å sette det opp igjen på det nye året :)

I samarbeid med BDO har vi gleden av å invitere til kurs om Årshjulet for regnskap samt forberedelser til årsoppgjøret. 

Det nærmer seg årsskiftet og slutten på regnskapsåret for de alle fleste. Årsavslutning og regnskapsavleggelse er ofte tidkrevende prosesser som kommer i tillegg til alle andre oppgaver som også skal gjøres. Vinteren og våren kan også ofte være hektisk både for bedriftseiere, regnskapsførere og revisorer. God planlegging av egen årsavslutning og regnskapsavleggelse bidrar til en enklere og raskere prosess, noe som igjen er mindre kostnadskrevende.

Vi inviterer til seminar med to erfarne revisorer fra BDO. Rolf-Egil Håvoll og Villy Hansen vil dra dere gjennom årsoppgjørsprosessen og de tidsfrister som er sentrale i forbindelse med regnskapsavleggelsen og innsending av ligningspapirer. De vil også dele av sine erfaringer med revisjon av regnskaper og dra dere gjennom hva som kreves av dokumentasjon for sentrale regnskapsposter. De vil videre komme med tips og innspill til hvordan dere kan effektivisere årsoppgjørsprosessen og ikke minst hva dere kan gjøre før årsskiftet.

Seminaret vil være gratis. For påmelding fyller du ut skjemaet under.