I samarbeid med BDO har vi gleden av å invitere til kurs om økonomistyring. 

Hvordan få verdiskapning ut av budsjettprosessen
De aller fleste har et bevisst forhold til budsjett og budsjettprosessen. Budsjetter oppfattes ofte som enkle å sette opp og enkle å forstå fordi de er tilnærmet lik den løpende regnskapsrapporteringen. Det er likevel knyttet mange utfordringer til budsjettering. Det ligger mye arbeid i å skaffe til veie nok relevant informasjon til å skulle si noe presist om fremtiden. Noen elementer kan løses ved gode løsninger og verktøy, andre er vanskelige å løse av natur. Det kan også være utfordrende og knytte budsjettet, som i utgangspunktet bør være virksomhetens beste estimat på fremtiden, opp mot virksomhetens styringsmål.

 Vi inviterer til seminar med Espen Igesund og Rolf-Egil Håvoll fra BDO. Med lang fartstid innen rådgivning knyttet til økonomi- og virksomhetsstyring for både små og store virksomheter, vil de dele sine tanker og komme med tips og innspill til hvordan man kan få mer ut av budsjettprosessen.

Seminaret vil være gratis. For påmelding fyller du ut skjemaet under.

Navn *
Navn