Styrenes rolle er regulert av selskapslovgivningen og handler om å være kontrollorgan for bedriften. Styrets strategiske arbeid er ikke lovregulert.

Bør styrene bruke tid på å tenke strategisk på bedriftens vegne? Står langsiktig strategi i kontrast til styrets rolle som kontrollorgan? Kan man få til en god kobling mellom kontroll og strategi? Hvem skal styret arbeide strategisk på vegne av – eiere eller bedrift?

Første del av seminaret retter fokus mot styrets handlingsrom.

I andre del av seminaret, tilrettelegging for strategiarbeid.

Hvordan kan gründere, daglige ledere og eiere legge til rette for strategisk styrearbeid?
Vi inviterer til seminar med Hilde Sjurelv fra BDO. Hilde er i dag partner i BDO, men har lang
styreerfaring fra små og store virksomheter siden 90-tallet. Hun har eksempelvis sittet i styret i Coop Nord og i Flow.

Seminaret vil være gratis. For påmelding fyller du ut skjemaet under.

Navn *
Navn