Untitled.png

Verdiskapning og oppgaver løses mer og mer i prosjekter, prosjektledelse bør også gründere bruke.

I seminaret vil du få en generell innføring i prosjektarbeid, med fokus på målrettet prosjektstyring.

En grov inndeling av prosjekter er å dele de inn i byggeprosjekter og utviklingsprosjekter. Gründere jobber med utviklingsprosjekter. Det betyr mye usikkerhet og man vet ikke helt hvordan man skal lykkes. Det er mye en gründer skal kunne. Med begrenset økonomi skal produkter utvikles og lykkes i markedet. En god prosjektplan kan hjelpe deg med framdriften, og planen hjelper på fokus når man må improviser.

Seminaret hjelper deg med

  • Prosjektplanlegging
  • Prosjektorganisering - aktører og ansvarsforhold
  • Prosjektstyring – metode og oppfølging
  • Oppnå økt trygghet som prosjektleder/gründer
  • Beholde oversikt, kontroll og overskudd til å motivere seg selv og andre
  • Hvordan man kan sørge for en enkel rapporteringsprosess

Seminaret vil være gratis.

For påmelding fyller du ut skjemaet under.

Navn *
Navn