Noen tror verdier er ”myke gjenstander”, men ser vi på effekten de har på bunnlinjen er de harde fakta. 

Dorte Krogh bor og arbeider til daglig i København.  Her arbeider hun med kultur og verdier forankret i organisasjoner og hjelper eiere, ledere og ansatte til å hente stratetgisk drivkraft fra deres felles kultur og verdier for å skape resultater. 

Hun har blant annet arbeidet med en rekke skandinaviske selskaper som NRK, Abelia, Moods of Norway, Maersk og Carlsberg. De siste 3 årenehar hun gjort en empirisk forskningsprosjekt hvor hun som KULTUR-nomade har vært i uformell dialog med mer enn 200 eiere, ledere og ansatte om hvordan kultur og verdier påvirker effektivitet, jobb, sykedager og innovasjon

Denne morgenen vil hun snakke om hvordan kultur påvirker og alltid er en integrert del av organisasjonen (hvordan vi jobber sammen), produkt og service (hva vi skaper og måten vi møter kunder og leverandører) og merkevaren (slik vi blir oppfattet og husket )

Fokuset er fremtidige muligheter for deg og din organisasjon.   

Et av casene hun blant annet vil trekke paralleller til er fra en studie hun var medforfatter på for Harvard Business Case om Moods of Norway. Caset er basert på verdiene og visjonen som fra 2003 og fremover fikk Moods of Norway til å sette nye standarder for norsk tekstilindustri. 

Fremtidige selskaper vil lykkes gjennom å skape mening og sette felles mål på grunnlag av verdier.   

Blir du en av de?

Arrangementet er GRATIS, men krever registrering.

AGENDA

08:00-08:30: FROKOST

08:30-09:30: Dorte Krogh

09:30 -         Mer mat for den som vil.

Navn *
Navn