• Kystens Hus (map)
  • Stortorget 1

Utvikler du teknologi for å redusere forurensing? Fokuserer du på mer miljøvennlige løsninger, produkter og produksjonsprosesser – eller mer effektiv ressurshåndtering?i IN inviterer til morgenmøte, der støtte til fremtidens løsninger står i sentrum.

Arrangementet er gratis, men vi setter pris på om du melder deg på.


I lys av miljø- og klimautfordringene trengs det nye idéer, produkter og løsninger, og det globale markedet for miljøteknologi er i sterk vekst. Utvikling av ny miljøteknologi er krevende og derfor tilbyr Innovasjon Norge risikoavlastning i hele innovasjonsløpet. Miljøteknologiordningen kan bidra i den kritiske fasen mellom teknologiutvikling og markedsintroduksjon.
Fra opprettelsen av denne ordningen i 2010 har bevilgningene vokst fra 140 millioner kroner til 505 millioner kroner i 2016. Dette representerer muligheter for å utvikling av gode prosjekter.


Program:
08:30-09:00 Kaffe/te og mingling
09:00-09:10 Velkommen
09:10-09:40 Miljøteknologiordningen – tilskudd til fremtidens løsninger
09:40-10:00 Bedriftscase


Etter kl. 10:00 blir det mulighet for korte 1:1 møter.