I samarbeid med BDO inviterer vi til et lunsjseminar om tilskuddsfinansiering av gründervirksomheter.
 
Har du kontroll på hvilke økonomiske støtteordninger som kan være aktuell for å videreutvikle dine idèer eller din virksomhet? Kanskje ikke? :)

De ulike fasene i en bedrifts livssyklus krever ulike former for finansiering.

Vi har derfor invitert BDO ved Bjørnar Øye og Rolf-Egil Håvoll for å snakke litt om de vanligste støtteordningene for gründere og gründervirksomheter som finnes i dag, samt gi dere litt informasjon om eventuelle søknadsfrister for de ulike støtteordningene.
 
Velkommen til et møte vi tror mange av dere kan ha nytte av.
 
Vel møtt!
 
Agenda:
 
12:00 - Lunsj
12:30 – Tilskuddsfinansiering av gründere og gründervirksomheter

Arrangementet er GRATIS, men for å beregne matmengde

veldig fint om du registrere deg her :D
 

Navn *
Navn