Gjennom ulike programmet kan personer og næringsliv i Troms søke om støtte til internasjonale prosjekter. Gjennom seminaret «Troms og EU: Nytt fra programmene» vil internasjonalt team i Troms fylkeskommune gå igjennom de mest aktuelle EU-programmene man kan søke støtte fra.

Vi ser først og fremst på det nye Kolarctic programmet, som etter planen vil ha første utlysning i første kvartal av 2017. Vi kommer også til å oppdatere dere på siste nytt fra Interreg Nord-programmet, Nordlig periferi og Arktis (NPA) og regionale virkemidler.

Tid: Fredag 2. desember, klokka 09.00-14.000
Sted: Fylkestingssalen, Fylkeshuset i Tromsø
Påmeldingsfrist: 22. november – meld deg på her.

Praktisk info: Seminaret er gratis, men deltakerne betaler selv reiseutgifter og eventuell overnatting. Vi spanderer lunsj.

Praktiske spørsmål rettes til Julia Seljeseth på e-post julia.seljeseth@tromsfylke.no eller telefon 909 74 978.