Velkommen til Morrakaffe med NODA, Fagforbundet og LO-ingeniører

Globalt dekker byer bare 0,4 prosent av jordens overflate. Til tross for dette står byer for 75 prosent av verdens energiforbruk, og hele 80 prosent av klimagassutslippene. Med andre ord har byene en essensiell rolle i kampen mot klimaendringene. Skal byene bli bærekraftige, klimautslippene reduseres og luftkvaliteten i byene bli bedre, trengs nye, brukervennlige og teknologier effektive og tjenester, særlig innenfor områdene energi, IKT og transport. I dag inviterer vi NTNU, Geodata og Tromsø Kommune til å tenke sammen med oss.
Arrangement er gratis og påmelding påkrevet. For påmelding trykk her

Foto: Per Ivar Somby

Program:
08:00 Frokostservering
08:30 Velkommen
08:35 Geir Hansen, Geodata
09:00 Annemie Wyckmans, NTNU
09:30 Øystein Nermo, Tromsø Kommune
09:50 Spørsmål og vel hjem