Xn er en konferanse for kreative næringer i Troms. Formålet med konferansen er å skape en ny møteplass for kreative næringer hvor man kan hente inspirasjon og bygge nettverk, samt få nye impulser og perspektiver på kryss av felt og sjangre. Xn ønsker å skape inspirerte og delende mennesker, og har som ambisjon å utfordre de tradisjonelle konvensjonene for hvordan kreative næringer møtes og deler kunnskap.

Denne gangen har vi fokusert mer på det som skjer regionalt. Vi har kun lokale og regionale aktører med i programmet, og legger opp til enda mer tid til nettverksbygging.