Er du klar til å selge produktet ditt til utlandet, men trenger finansiell hjelp?

Kanskje trenger din kunde et lån til å kjøpe ditt produkt?

Innovasjon Norge har med utgangspunkt i modell fra SSB beregnet at nedgangen i oljeproduksjon og oljepriser medfører at vi som et minimum må erstatte 854 milliarder i tapte eksportinntekter. Det er omtrent det samme som summen av alle skatter og avgifter fra fastlands-Norge i 2015. Derfor er det viktig å støtte bedrifter som ønsker å eksportere eller eksportere mer!


Vi har invitert Eksportkreditt Norge AS, GIEK - Garantiinstituttet for eksportkreditt og GIEK Kredittforsikring til å presentere tilbudene sitt. Alle de tre institusjonene er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet og har finansielle verktøy for å fremme eksport.

Program
Kl. 08:30-09:00 Kaffe/te og mingling
Kl. 09:00-09:15 Velkommen og aktuelle tjenester fra Innovasjon Norge
Kl. 09:15-09:30 Aktuelle EU-tjenester
Kl. 09:30-11:00 Langtidsfinansiering av norsk eksport av varer og tjenester v/Eksportkreditt Norge, GIEK og GIEK Kredittforsikring


Etter kl. 11:00 blir det mulighet for korte 1:1 møter.

Arrangementet er gratis, men vi setter pris på om du melder deg på.

Har du spørsmål om ordningen eller arrangementet, ta kontakt med;
- Julien Moisan - e-post: julien.moisan@innovasjonnorge.no