Registrer din Aktivitet her!

Om ditt navn ikke står her han du trykke nederst "Mitt navn står ikke her" og sende en mail til Andreas (andreas@flownorway.com) så får han lagt deg inn og satt ditt navn på innmeldingen :) 

Hvem? *
Hva? *
22448428_280607562449816_8347597940250253253_n.png

Prosjektet Grønn mobilitet i Tromsø

Prosjektet Grønn mobilitet (GM) drives av Framtiden i våre hender Nord og er et 2,5-årig prosjekt støttet av Troms Fylkeskommune. Hovedmålet er å få flere til å la bilen stå i Tromsø. Hovedmålgruppen for prosjektet er befolkningen i Tromsø og verktøyet for å nå frem til folket er å jobbe tett med ulike lokale bedrifter. Folk tilbringer store deler av uka på jobb. Derfor er det stort potensiale i at bedriftene inspirerer sine ansatte til å velge grønn transport i hverdagen. Inspirerer vi i tillegg bedriften til å gjøre grønnere valg for sine transportbehov i arbeidstiden vil både bedriften og de ansatte minske sin lokale miljøpåvirkning. Vår viktigste oppgave er å vise de positive effektene ved å velge grønn transport og fremme fordelene en bedrift oppnår med miljøvennlige valg. Vi ser også at koblingen til helsefordeler ved grønn transport er viktig for bedriftene.