• Flow Norway (map)
 • Storgata 5
 • Tromsø, Troms
 • Norway

Bygg Bedrift er et program for forretnings-utvikling av bedrifter i kulturnæringene. Programmet er sentralt i Innovasjon Norge sin satsing på kreative næringer og har allerede vært gjennomført mer enn 15 ganger.

Programmet går over 3 samlinger og tilsammen er målet at de skal resultere i en mer effektiv drift, tryggere økonomi og økonomisk forutsigbarhet.

Programmet støttes av Innovasjon Norge og egenandelen er derfor kun på kr.1000. Dette inkluderer alle tre samlingene, mentoring mellom samlingne, lisens på Lean Business Planner og boken «Lean Business Planning».


Målsetning -hvorfor skal du delta?

I løpet av programmets tre samlinger perfeksjonerer du din forretningsplan etter Lean Business metoden. Mellom samlingene får du mentoring og hjelp til å skape vekst i din kulturbedrift og til å utvide nettverket ditt.

Hvem passer Bygg Bedrift for?

Programmet passer for deg som har ambisjon om å leve av bedriften din. Programmet passer like godt for nystartede som for etablerte bedrifter.

Hvilken metode benytter vi?

Vi benytter en Lean forretningsutviklings-metode som kalles ”Lean Business”. Den baserer seg på at du utvikler din forretningsidé og forretningsmodell, setter deg mål og definerer aktiviteter. Dermed skaper du en økonomisk oversikt som hjelper deg med å styre prosjektet ditt. Du oppfordres til kontinuerlig å forbedre og endre prosjektet ditt.

Når er samlingene og hvilke tema ?

Samling 1 Strategi

Tirsdag 26. januar kl 12-17 & Onsdag 27. januar kl 9-13

 • Introduksjon til lean forretningsutvikling
 • Lag og test forretningsidéene dine
 • Lag og test forretningsmodellene dine
 • Presentasjoner og diskusjoner

Samling 2 – Prosjektet

Onsdag 10. februar kl 10-17

 • Utvikle mål for bedriften din
 • Lag oppgaver som støtter målene dine
 • Er markedet ditt stort nok til at du kan leve av det?
 • Økonomi–få overblikk og følg opp økonomi og inntjening.
 • Når må du justere oppgaver, mål, forretningsmodell eller idé?

Samling 3 – Driften

Tirsdag 1. mars kl 10-14

 • Hvilke erfaringer har du gjort og hva har du lært siden sist? Hva har du måttet endre på?
 • Oppsummering, revisjon og en runde med videreutvikling av din forretningsplan i tråd med lean tankene om kontinuerlig læring og utvikling.