Norsk næringsliv må omstilles for å møte framtidas utfordringer. Innovasjon Norge har derfor tatt initiativ til en omfattende Drømmeløft-mobilisering av norsk næringsliv. Et stort engasjement med over 80 møter i Norge og utlandet har resultert i en rekke konkrete og framtidsrettede forslag til utvikling av bransjer og næringer.
Forslagene og innspillene blir samlet i en egen Drømmeløftrapport som ble overlevert næringsminister Monica Mæland 21. mai 

Hvordan er næringslivet i Troms innstilt på å møte framtida? 

Onsdag 3. juni inviterer vi deg til å høre mer om Drømmeløftrapporten og hva den har å si for vår region. Der vil du også få høre Innovasjonstalen 2015, om hvordan Innovasjon Norge vil følge opp de utfordringene og mulighetene som rapporten peker på.

Program og tidspunkt kommer snart.

For med informasjon trykk her.