Fra ide til suksess - nye Driv blir skapt

I januar 2014 åpnet studenthuset Driv dørene til sine nye lokaler. Prosessen for å komme dit har ikke bare vært enkelt. For hvordan skaffe finansiering av et nytt studenthus? 

Hans Petter Kvaaal, direktør i Norges Arktiske Studentsamskipnad, mener nøkkelen ligger i hvordan skape entusiasme og engasjere andre for idéen og holde fokus. I dagens FLOW Live forteller han nettopp om hvordan andre kan bruke verktøyene for å nå sin suksess .

Ledelse i praksis

Mytene og meningene om ledelse er mange. Det er i dag et hav av bøker, programmer og utdannelser som skal bidra til god lederstil, men kan man bli en dyktig leder uten disse redskapene? Kan vi lære ledelse på en annen måte?

Lars Nymo Trulsen er banksjef for personmarkedet i SpareBank1 Nord-Norge. Han har ingen formell utdannelse innenfor ledelse og sier selv at han heller ikke har lest spesielt mye om temaet. I dagens FLOW Live forteller Trulsen om sine tanker og erfaringer om hva ledelse innebærer når du lærer det gjennom praksis. 

Drop-in kr. 120,-
(eks mva)

1/2 års Premium kr. 1740,-       (eks mva)

 

 

Navn *
Navn