Med en dobbel mastergrad i internasjonal business fra NHH og bærekraftig utvikling fra HEC i Paris i sekken satte (Tromsøjenta) Cilia Indahl våren 2013 ut på eventyr med det mål for øyet; å forstå seg på forretningsmodeller som evnet å både være innovative og bærekraftige.

På sin ferd har hun intervjuet i overkant av 20 eksperter i feltet, blant andre Gro Harlem Brundtland, William McDonough og Yvo De Boer og analysert 400 forretningsmodeller.

Tirsdag 7. april kl. 18:00 deler hun favorittene sine, og forklarer suksesskriteriene som gikk igjen i samlingene.

Det er en oppfordring til publikum om at det vil være mulighet for å diskutere egne eksempler.

Foredraget varer i ca. 40minutter, så blir det 15-20minutter til rådighet for spørsmål/diskusjon.

GRATIS inngang!

Navn *
Navn