Fra ord til handling

Det du gir oppmerksomhet, blir

Kurt Knudtsen har gjennom 30 års ledererfaring fra ulike bedrifter i inn og utland vist at systematisk og disiplinert jobbing med kultur, kommunikasjon, marked, systemer og drift skaper fremgang og forbedring. I dag er Knudtsen direktør i Ledelse i Nord, en rådgivende bedrift som tilbyr LIN-programmet og som arbeider direkte med en rekke bedrifter i Norge. Han er i tillegg styreleder for en rekke bedrifter i Nord-Norge og flere kjenner nok igjen navnet som gründeren og initiativtageren bak Big Horn og senere Steakers Restauranter.

I dagens FLOW LIVE setter Knudtsen søkelyset på hvordan tre sentrale elementer, oppmerksomhet- energi- fokus, kan bidra til å styrke og forbedre virksomheten du leder/er en del av.  For hvordan kan f.eks disse elementene bidra til å dekke det klassiske gapet som ofte eksiterer mellom ord og handling?

 Vel møtt til et læringsrikt frokostseminar.

 

Tidsrammen for frokostseminaret er lagt opp slik: 07:45 - 08:15  Enkel frokostservering

08:15 - 08:20  Velkommen!

08:20 - 08:50  Kurt forteller

08:50 - 09:00 Spørsmålsrunde og intervju med Kurt

09:00 - 09:30  Mingling og frokost/kaffe

Drop-in kr. 120,-
(eks mva)

1/2 års Premium kr. 1740,-(eks mva)

1 års Premium kr. 2990,-
(eks mva)

Drop-in Student kr. 40,-
(eks mva)

Navn *
Navn