Det er mye som driver og bremser en gründer under en oppstartsfase og i den berømmelige første driftsperioden. Godt strategisk styrearbeid, en mentor og teknikker for selvledelse har vist seg å kunne bidra til at du som gründer kan gjøre følgende:   Huke av boksen suksessfull business.

 Svarene på hvordan får du i dagens FLOW Live.

 

Mot til å satse?

Det er business det handler om.

Med over 40 styreverv fra nasjonale og lokale selskaper, 21års erfaring fra bank og finans og som tidligere eier og daglig leder i Proffice Nord-Norge har Sidsel Helene Meyer et særskilt erfaringsgrunnlag.  

 Hun er i dag daglig leder i Ege & Meyer. Her har hun rådført en rekke bedrifter og organisasjoner og vil dele noen av deres erfaringer om suksesskriterier. I tillegg vil Meyer komme med råd om hvordan selvledelse og strategisk styrearbeid vil kunne bidra til nettopp business.

 

En reise - mot mål som kan skape øyeblikk for det gode liv!

 Ha en drøm se muligheterog gjøre det, på tross av begrensninger og «galskap»

 Randi Danielsen har over 10års erfaring fra HR. Hun har vært seniorrådgiver i HR for Helse Nord IKT, personalsjef i Avinor og er i dag HR direktør for Norges Arktiske Studentsamskipnad.

 Hos FLOW Live vil Danielsen vise hvordan hun realisere drømmen med hjelp av tankesett, rette teknikker og enkle «verktøy». Målet er at lytteren kan reflektere og anvende teknikkene til å nå sin drøm.  

 

Drop-in kr. 150,-
(inklusiv mva)

Drop-In Student 50,-

1/2 års Premium kr. 1740,-(eks mva)

1 års Premium kr. 2990,-
(eks mva)

Navn *
Navn