Hvordan kan universitetene bidra til samfunnsoppdraget gjennom kommersialisering av forskning og utdanne grundere?

En av de viktigste aktørene i omstillingen av Norge AS er universitetene. Bedriftsledere over hele verden til å se til "sine" universiteter for å stimulere til regional utvikling og for å bidra til nasjonal konkurransekraft.

Utfordringen er klar og spørsmålet blir: Hvordan vil og bør universitetene svare?

Lene Foss er professor ved Handelshøyskolen UiT og gjesteprofessor ved Cambridge Judge Business School, University of Cambridge, UK.

Foss og hennes kollegaer har sett på 10 universiteter i Norge, Finland, Sverige, Storbritannia og USA for å se hvordan de har utviklet programmer og aktiviteter for å kommersialisere forskning, starte gründerutdanning, etablere industri partnerskap, og bygge entreprenørielle kulturer og økosystemer.

Hvilke lærdommer kan vi hente?

For hvordan skal vi fremover fremme entreprenørskap ved universitetene, kommersialisere forskning, utdanne gründer og knytte dette sammen med næringslivet for å få regional utvikling.

Velkommen til en spennende morgen!

Tidsplan:

08:00-08:15    -Servering av frokost og mingling

08:15-08:50     - Lene Foss, Developing the Entrepreneurial University + Q&A

08:50 -09:00- Videre minling og spise seg god og frokostmett!

Drop-inn 150kr (ink.mva)

Drop-inn 50kr (ink.mva)

Navn *
Navn