PRAKTISK INNFØRING I CANVAS (OSTERWALDER) FORRETNINGSMODELL

Skal du bringe en ny ide til markedet for første gang, må du ha tenkt gjennom hele forretningsløpet. Du trenger en forretningsmodell.

Mens forretningsideen beskriver hva bedriften din skal gjøre, beskriver forretningsmodellen hvordan bedriften skal gjennomføre det i praksis.

Forretningsmodellen skal svare på spørsmål som:

  • Hva skal du levere?
  • Hvem er kunden?
  • Hvem er venner og konkurrenter?
  • Hvordan skal du selge?
  • Hvordan skal du ta betalt?
  • Hvordan skal du levere?

Forretningsmodellen kommer først

Vi anbefaler at du starter med å lage en forretningsmodell i stedet for å begynne med forretningsplanen. Banken, potensielle investorer og offentlige støttespillere vil forlange at du har en gjennomtenkt forretningsmodell før du kan få finansiering og annen støtte.

Slik lager du en forretningsmodell

Det finnes mange fremgangsmåter for å lage forretningsmodeller. Her er en metode vi har god erfaring med.

Business Model Canvas-metoden

Business Model Canvas, ofte kalt Osterwalder-modellen, består av 9 byggeklosser. De hjelper deg å kartlegge kundesegmenter, verdiløfte, kanaler, kunderelasjoner, inntektsstrøm, ressurser, kjerneaktiviter, partnere og kostnader.

Om foredragsholdere:

Claus Gladyszak er spesialrådgiver for Innovasjon Norge i Hordaland.
Claus er en ressursperson på innovasjon i forretningsmodellen. Han jobber nasjonalt og har ansvar for utvikling og beste bruk av verktøy knytt til forretningsmodellering i kundeprosjekt.

André Kalstad er seniorrådgiver for Innovasjon Norge i Sogn og Fjordane.
André er rådgiver innen strategisk design og forretningsmodellering.

Claus_Andre.JPG

PRIS KR 600,- pr person (inkluderer kaffe/te og en baguett)

Del 1: 10-12

Lunsj: 12-13

Del 2: 13-15

PS! Eventet blir presentert på engelsk om det er engelsktalende påmeldte.