Silicon Valley er noen av verdens største IKT-selskapers vugge, og har en innflytelse i bransjen som når alle verdens hjørner.

Gro Eirin Dyrnes, leder for Innovasjon Norges kontor i San Francisco og Silicon Valley, kommer til Tromsø og til oss på FLOW for å fortelle deg hva, hvorfor, for hvem – og hvordan Innovasjon Norge bidrar til at norske tech Startups kommer nærmere drømmen og suksess.

10710891_986454621373395_8518055139037281672_n.jpg
Name *
Name